Politiebewapening

De geschiedenis van de bewapening
van de Nederlandse politie 1945-2005

Niet meer leverbaar

Politiebewapening

In dit boek is de bewapening van de Nederlandse politie tussen 1945 en 2005 beschreven. Naast een beknopt overzicht van de geschiedenis van de verschillende politieorganisaties en -onderdelen, worden de door de politie gebruikte wapens en munitie uitgebreid behandeld. Hierbij is de nodige aandacht besteed aan financiële, sociale, culturele en juridische achtergronden, die bij de invoering, wijziging en vervanging van deze geweldmiddelen een rol speelden.

Niet alleen komen de vuurwapens (pistolen, revolvers, pistoolmitrailleurs, karabijnen, precisiegeweren en lichte mitrailleurs) en de bijbehorende munitie, waaronder de politieveiligheidsmunitie, diepgaand aan de orde. Ook lawaaigranaten, stunbags, traangas, pepperspray, wapenstokken, blanke wapens en waterwerpers zijn uitvoerig behandeld.

Deze studie is tot stand gekomen na jarenlang onderzoek in nationale, regionale en lokale archieven waaronder de archieven van verschillende ministeries. De auteurs hebben daarnaast alle relevante museale, overheids- en privécollecties geraadpleegd. Hierbij is ruimhartig medewerking verleend door de Nederlandse politie.

De inhoudelijke tekst is verantwoord door het gebruik van eindnoten, welke zijn weergegeven achter in het boek.

De tekst wordt ondersteund door ruim 1.560 afbeeldingen (in kleur) van de beschreven voorwerpen. Het geheel wordt geïllustreerd met meer dan 300 foto’s (zwart/wit en kleur) van de bewapening in een historische context. Hiermee biedt dit boek een bijzondere kijk op een, tot nu toe onbelicht gebleven, belangrijk aspect van de geschiedenis van de Nederlandse politie.

Auteurs:V.M. Cozijn & M.J. Slootweg
Omslag:harde gelamineerde omslag in kleur
Papier:135 gram MC
Formaat:240 x 297 mm
Pagina’s:576
Gewicht:2,6 kg

Op dit moment is het boek niet leverbaar

voorbeeld pagina's

  • voorbeelpagina 1
  • voorbeelpagina 2
  • voorbeelpagina 3
  • voorbeelpagina 4
  • voorbeelpagina 5
  • voorbeelpagina 6
  • voorbeelpagina 7
  • voorbeelpagina 8
  • voorbeelpagina 9